מזרקת ספרת אבן בשוקת עתיקה
מזרקת ספרת אבן בשוקת עתיקה
אוגוסט 17, 2017
מפל מלבני בזלת
מפל מלבני בזלת
אוגוסט 17, 2017
מזרקת קערה על כדורים

מזרקת קערה על כדורים